Hypo ja Aktia aloittavat henkilöturvien jakeluyhteistyön

Aktia Henkivakuutus laajentaa henkilövakuutusten jakeluaan ja aloittaa yhteistyön Hypon kanssa. Yhteistyö alkaa helmikuussa, kun Hypo aloittaa Aktia Henkilöturvien myynnin. Yhteistyön myötä Aktia Henkivakuutus jatkaa määrätietoista myynnin kasvattamista ja jakeluyhteistyön laajentamista.

”Aktian strategisena tavoitteena on kasvaa etenkin Suomen kasvavissa kaupungeissa, ja tätä taustaa vasten Hypo sopii erinomaisesti yhteistyökumppaniksemme. Hypo rahoittaa asuntoja suurimmissa kasvukeskuksissa, jotka ovat Aktiallekin strategisesti tärkeitä kasvualueita”, toteaa Aktia Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Riikka Luukko.

 Suomalaisilla on perinteisesti vakuuttamiseen liittyvä haaste: kiinteä omaisuus vakuutetaan asianmukaisesti, mutta henkilöriskeihin, kuten työkyvyttömyyteen, vakavaan sairauteen tai kuolemaan liittyvät odottamattomat talouden käänteet jätetään yhä usein huomioimatta. Toisaalta ihmisten tietoisuus riskeihin liittyen on lisääntynyt viime aikoina, etenkin koronan myötä, mikä näkyi viime vuonna selkeästi lisääntyneenä henkilöturvien myyntinä.

”Näemme, että epävarmasta taloustilanteesta johtuen on yhä tärkeämpää, että kotitaloudet varautuvat odottamattomiin oman talouden muutoksiin. Aktia-yhteistyön myötä Hypon asiakkaille tarjoutuu mahdollisuus varmistaa tulotaso ja esimerkiksi lainan poismaksu myös tilanteissa, joissa kaikki ei mene suunnitellusti”, sanoo Hypon vt. pankinjohtaja Päivi Salo.