Hypon reaktio: Asuntokauppoja suunnitellaan eniten pk-seudulla

”Kun pk-seudun kuluttajista yli 12 prosenttia harkitsi toukokuussa asunnon ostoa seuraavan vuoden aikana, oli vastaava osuus koko maassa 11 prosenttia. Erot aikeissa ovat kuitenkin yhä selvät viimeisen vuoden lukujen valossa myös sosioekonomisten ryhmien välillä, kun yrittäjillä ja ylemmillä toimihenkilöillä aikeita on ollut keskimäärin enemmän kuin palkansaajilla tai opiskelijoilla”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen kuvailee.

Opiskelijoiden ostointo on yleisesti laskenut, mikä selittyy osittain hallituksen päätöksellä ulottaa varainsiirtovero ensiasunnon ostajille.

Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajien luottamusmittari asettui toukokuussa saldolukuun -10,3, kun se oli huhtikuussa -12,6. Elinkeinoelämän keskusliitto julkisti samalla yritysten luottamusmittarit.

”Kehysriihen kiristykset näkyvät vielä toukokuun luottamuskyselyissä, kun Suomen talouteen ja työmarkkinoihin ei riittänyt luottamusta. Miehet olivat kuitenkin yhä naisia luottavaisempia, vaikka suhdannetilanne onkin iskenyt vaikeimmin miesvaltaisemmille rakennus- ja teollisuudenaloille. Yritysten luottamusmittarit pysyivät vaisulla tasolla, ja rakennusalan tilauskantojen ja työllisyyden osalta kuluva vuosi on käytännössä menetetty”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen näkee.