Hypon reaktio: Luottamuspula pysyy, mutta syyt sille vaihtuvat

”Kuluttajien kipuilu jatkui huhtikuussa, kun kuluttajien arvio oman talouden tilasta ja odotukset Suomen talouskehityksestä heikkenivät jälleen. Kun vielä tovi sitten luottamuspula selittyi korkealla inflaatiolla, on epävarmuuden syy vaihtunut työpaikan menettämisen pelkoon. Asunnonostoaikeet olivat yhä alamaissa ja kuluttajat näyttävät selvästi odottavan korkojen laskua sekä uutisia taantuman taittumisesta”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajien luottamusmittari asettui huhtikuussa saldolukuun -12,6, kun se oli maaliskuussa -9,4. Kysely ajoittui huhtikuun alkupuolelle, jolloin kehysriihen julkisen talouden sopeutuspäätökset eivät olleet vielä kuluttajien tiedossa. Elinkeinoelämän keskusliitto julkisti samalla yritysten luottamusmittarit.

”Yleinen talouspessimismi näyttäisi tarttuneen suomalaisiin kuluttajiin lakkoaaltojen jälkeen, kun oman talouden tulevaisuus nähtiin jälleen huhtikuussa selvästi Suomen talouden näkymiä paremmaksi. Yritysten luottamus on romahtanut rakennusalalla hyvin heikon tilauskannan ja henkilökuntaodotuksen vuoksi, mutta teollisuuden, vähittäiskaupan ja palveluiden osalta tilannetta ei voi pitää täysin sysimustana. Vaikka rakennusalan luottamus on ollut käytännössä alimmillaan sitten finanssikriisin ja muiden toimialojen osaltakin luottamuksen suunta on ollut laskeva, voi Suomen kasvunäkymä elpyä jo vuoden loppua kohti mentäessä. Keskimääräisen kuluttajan voisi arvioida olevan nyt keskimääräistä yritystä pessimistisempi ja laajoilta irtisanomisaalloilta vältyttäneen kaikesta kurjuudesta huolimatta tänä vuonna”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen näkee.