Positiivinen luottorekisteri toimii heti

Ensimmäinen viikko takana kokemuksia positiivisesta luottorekisteristä ja jo tämä lyhyt käyttökokemus on todentanut sen, että kaikki asiakkaat eivät välttämättä hahmota tai avaa taloutensa kokonaistilannetta, kun hakevat lainaa. Aiemmin näin on vain oletettu. Nyt luotonantajat voivat varmentaa yksityishenkilöasiakkaan taloudellista asemaa luotettavasta lähteestä. Ja myös yksityishenkilöt voivat tarkastaa omien vastuidensa määrän, kirjoittaa Hypon riskienhallintajohtaja Elli Reunanen.

Päivittäinen työni koostuu pankin ja sen asiakkaiden riskien arvioinnista. On selvää, että asiakkaiden kyvyllä hallita omaa talouttaan on suora vaikutus myös pankin riskeihin. Positiivisen luottorekisterin eli ammattislagilla POREn myötä saimme käyttöömme merkittävän työkalun, joka ei ainoastaan tue pankkia riskienhallinnassa, vaan myös auttaa asiakasta hallitsemaan omia taloudellisia riskejään. Yksityishenkilöllä on mahdollisuus milloin tahansa tarkistaa omien luottosopimuksiin perustuvien vastuidensa määrä verottajan sivuilta löytyvässä palvelussa.

Asuntolaina on velkaa, mutta entä luottokorttimaksut ja kulutusluotot?

Monet kuluttajat ymmärtävät asuntolainan olevan velkaa, mutta luottokorttien ja kulutusluottojen kuukausittaiset maksut eivät aina tunnu samanlaiselta velvoitteelta. Nyt kuluttajallekin on tarjolla mobiili- ja verkkopankkien työkalujen rinnalla laajempi vastuiden rekisteri, joka tulee taloudellisten päätösten tekemisessä.

Positiivisen luottorekisterin hyödyt ylivelkaantumisen ehkäisyssä ja kuluttajien oman talouden ymmärryksen ja hallinnan parantamisessa alkavat nyt realisoitua. Rekisterin luomisprosessi oli pitkä ja vaativa. Hypo esitti positiivisen luottorekisterin luomista jo kaksikymmentä vuotta sitten, mutta suomalainen pankkisektori ei ollut vielä tuolloin valmis tähän uudistukseen. Näkemys muuttui vuosien saatossa. Myös Takuusäätiö ja rahoitusvakautta valvovat viranomaiset ovat vuosien ajan nähneet positiivisen luottorekisterin tehokkaana välineenä, kun pyritään hillitsemään kotitalouksien velkaantumista.

Kohti vastuullisempaa luotonantoa

Rekisterin rakentaminen herätti huolia muun muassa tietosuojan, kattavuuden ja kustannustehokkuuden suhteen, mutta nämäkin ongelmat saatiin ainakin tyydyttävästi ratkaistua. Vaikka rekisteri ei olekaan täydellinen, se merkitsee merkittävää parannusta vastuullisen luotonannon toteuttamisessa.

Positiivinen luottorekisteri on odotettu ja merkittävä askel kohti vastuullisempaa luotonantoa, taloudenhallintaa ja riskien minimointia niin pankkien kuin kuluttajienkin näkökulmasta. Positiivinen luottorekisteri ei ainoastaan toimi keinona ehkäistä ylivelkaantumista, vaan myös edistää yleistä taloudellista ymmärrystä ja taloudenhallintaa, mikä on hyödyksi kaikille osapuolille.

Elli Reunanen
Kirjoittaja on Hypon riskienhallintajohtaja