Suomen Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous 20.3.2024

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen jäsenet kutsutaan täten Hypoteekkiyhdistyksen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään Helsingissä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttorissa, Yrjönkatu 9, keskiviikkona 20. päivänä maaliskuuta 2024 klo 9.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainittuja asioita. Lisäksi kokouksessa käsitellään esitys toimielinten palkitsemispolitiikan päivittämiseksi.

Jäsenten ehdotukset varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi muiksi asioiksi on annettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.

Jäsenten ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi on annettava Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.

Hypoteekkiyhdistyksen jäsenen, joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeuttaan, on viimeistään maanantaina 18.3.2024 klo 12.00 ilmoitettava siitä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 12 § 2–4 momentissa tarkoitetut osallistumismahdollisuudet eivät ole kokouksessa käytettävissä.

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttorissa.

Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2024

Hallitus