Hypon reaktio: Työmarkkinat kangistuvat, mutta myös kannattelevat kansantaloutta

”Työllisyys kannattelee maaliskuun laskustaan huolimatta yhä taloutta, mutta samalla työttömyysaste on kohonnut yli vuoden päivät ja tehtyjen työtuntien määräkin kääntynyt laskuun viime vuoden lopulla. Vaikka ansiotaso kohoaakin tänä vuonna inflaatiota kovemmin, polkevat palkkasummat paikallaan, kun työttömyys kasvaa ja korkea työllisyysaste selittyy myös osittain osa-aikatyöllä”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Työtuntien lasku on ollut silmiinpistävintä rakennusalalla ja teollisuudessa, mutta tehdyt työtunnit kasvoivat vielä viime vuoden lopulla julkisella sektorilla ja informaatio- ja viestintäsektorilla.

Tilastokeskus julkaisi tuoreita työmarkkinatietoja. Kausitasoitettu työllisyysasteen trendi oli maaliskuussa 77,4 prosenttia ja työttömyys 8,1 prosenttia, kun helmikuussa oltiin 77,5 prosentin työllisyys- ja 7,9 prosentin työttömyysasteessa.

”Kun vielä tovi sitten kodeissa murehdittiin kuluttajahintojen nousukiitoa, pelätään nyt työttömyyttä sekä omakohtaisesti että yleisesti. Ikäviä irtisanomisia nähdään vielä tänä vuonna, mutta taantuman tuska alkaa helpottaa, kunhan korot laskevat ja asuntokauppa käynnistyy. Kehysriihen kiristyksistä ja käsillä olevasta taantumasta huolimatta työmarkkinat voivat selvitä suhteellisen kuivin jaloin, kun kangertelu koskee nyt selvimmin asuntorakentamista ja teollisuudenaloja. Talous näyttäisi taittuvan tasapaksuun taaperrukseen, kun hallituksen kiristysten todellinen vaikutus osuu todennäköisesti orastavan kasvun aikaan. Samalla kasvupaketilla koitetaan synnyttää uusia teollisia investointeja, jotka olisivat kyllä tervetulleita työllisyyden ja talouskasvun kannalta”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen näkee.