Taloyhtiön remontit osoittavat vastuullisuutta ja ovat osa vihreää siirtymää

Ihannetilanteessa taloyhtiön arki on tasaista ja yllätyksetöntä. Kevään yhtiökokousten lähestyessä kannattaa muistaa, että huolellisella suunnitelulla päästään pitkälle: remontit voidaan ajoittaa oikein ja rahoitus jaksottaa mahdollisimman edulliseksi. Lisäksi talvipakkasten aikaan korostuu energiatehokkuuden parantaminen, jotta lämmityskustannukset pysyvät maltillisina.

Jokavuotinen huoltokorjaaminen ei ole vain tärkeää, vaan se on myös osa laajempaa energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitetta. Taloyhtiön pitkän ajan korjaussuunnitelman (PTS) laatiminen on avainasemassa, kun pyritään varmistamaan kiinteistöjen kunto ja arvon säilyminen.

Asunto-osakeyhtiöiden, ja erityisesti niiden hallitusten, on tärkeä pitää huolta siitä, että rakennukset pysyvät paitsi kunnossa myös energiatehokkaina, terveellisinä ja turvallisina asukkaille. Rakennusten iästä, rakennustavasta ja kunnossapitohistoriasta riippuen korjaustarpeet vaihtelevat, mutta yhteistä on tarve huolellisesti laaditulle PTS:lle.

Suunnitelmien yhteydessä korostuu isännöitsijän rooli. Hänen tehtävänsä on toimia linkkinä taloyhtiön hallituksen, osakkaiden ja ulkopuolisten toimijoiden kuten urakoitsijoiden ja rahoittajien välillä. Remonttien ja huollon toteutuksissa tarvitaan paitsi teknistä tietoa, myös ymmärrystä asunto-osakeyhtiön päätöksenteosta, taloudesta ja viestinnästä osakkaille.

Ekologiset ja energiatehokkaat vaihtoehdot

Erityisen tärkeää hankesuunnittelussa varsinkin tänä päivänä on huomioida ekologiset ja energiatehokkaat ratkaisut. Energiankulutuksen vähentäminen on keskeinen osa asunto-osakeyhtiöiden toimintaa, ja se vaikuttaa suoraan osakkaiden maksamiin hoitovastikkeisiin. Suosiossa ovat esimerkiksi maalämpö ja aurinkopaneelit, eristystöiden ohella.

Nämä investoinnit eivät ainoastaan vähennä energiankulutusta ja kustannuksia, vaan ne ovat myös linjassa nykyisten ilmastointitavoitteiden kanssa.

Asunto-osakeyhtiöiden remonttien rahoitus on olennainen osa hankesuunnittelua. On tärkeää selvittää erilaiset rahoitusvaihtoehdot, kuten pankkilainat, erilaiset tukimuodot ja mahdolliset avustukset. Lisäksi on huomioitava remontin vaikutukset osakkaiden taloudelliseen tilanteeseen. Hyvä rahoitussuunnitelma huomioi osakkaiden taloudellisen tilanteen ja pyrkii pitämään vastikkeiden nousun kohtuullisena.

Vaatimuksia ovista ja ikkunoista – vastuullisuus korostuu

Ajoitus on olennainen osa rahoituksen suunnitteluprosessia. Hyvin ajoitettu rahoitussuunnitelma varmistaa, että tarvittavat varat ovat saatavilla juuri silloin, kun niitä tarvitaan, jotta voidaan välttää kalliita viivästyksiä tai hätiköityjä rahoitusratkaisuja. Tämä edellyttää proaktiivista lähestymistapaa ja hyvää ennakoivaa suunnittelua. Myös tässä yhteydessä isännöitsijällä ja hallituksella on keskeinen rooli etsiä sopivimmat rahoitusmuodot ja toteuttaja remonteille, koska heillä on paras tieto taloyhtiön yksilöllisistä tarpeista ja resursseista.

Lopulta on tärkeää muistaa, että asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän laatimat suunnitelmat eivät ole vain rakennusten ylläpitämiseksi tehtyjä, vaan ne ovat myös investointeja asunto-osakeyhtiön arvon säilyttämiseen ja parantamiseen. Oikea-aikainen ja säännöllinen remontointi ei ainoastaan vähennä tulevia kustannuksia, vaan se on myös vastuullista taloudenhoitoa sekä osakkaiden että koko taloyhtiön kannalta. Tämä näkökulma on entistäkin tärkeämpi, kun otetaan huomioon kasvavat vaatimukset rakennusten energiatehokkuudelle ja kestävälle kehitykselle.

Risto Marila
Kirjoittaja on Hypon asuntorahoitusjohtaja