Uusi selvitys tekeille asuntotuotannon tarpeesta

Kiihtyvä kaupungistuminen ja maahanmuutto lisäävät asuntojen kysyntää etenkin kasvukeskuksissa. Jotta tarvittavaa asuntorakentamisen määrää kyettäisiin ennakoimaan väestökehitykseen nähden, Teknologian tutkimuskeskus VTT tekee uuden selvityksen uusien asuntojen tarpeesta.
Selvityksessä pyritään arvioimaan, minne uusia asuntoja tulee rakentaa ja kuinka paljon. Tarkastelu ulotetaan vuoteen 2040 saakka. Laskelmat perustuvat tuoreimpiin väestöennusteisiin, ja niissä otetaan huomioon maahanmuutto, maan sisäinen muuttoliike sekä asuntokuntien koon kehitys.”Selvityksessä on tarkoitus myös haarukoida, minkä suuruinen vaje kasvukeskusten asuntotarjonnassa on tällä hetkellä ja missä määrin asuntoja on poistumassa käytöstä alueilla, joilla ei ole kysyntää”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.
Rakennusteollisuus RT on tilannut selvityksen VTT:ltä yhdessä ympäristöministeriön, Kuntarahoituksen, Hypoteekkiyhdistyksen, SAK:n ja SKOLin kanssa. Hanke käynnistyy lokakuussa, kun Tilastokeskus julkaisee väestöennusteensa.  Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Pakarisen mukaan asuntotuotantotarpeen pitkän aikavälin ennakointi on välttämätöntä, jotta esimerkiksi kaupungit osaavat hallitusti varautua kasvuun kaavoituksessaan ja tonttitarjonnassaan. Selvitys tuottaa kaksi vaihtoehtoista näkemystä tulevasta kehityksestä alueittain ja talotyypeittäin.
VTT on tehnyt vastaavan selvityksen vuonna 2012, jolloin pohjana käytettiin vuoden 2009 väestöennustetta. Tarkastelujakso oli tällöin vuoteen 2030 saakka. Nämä laskelmat ovat kuitenkin osoittautuneet alimitoitetuksi toteutuneeseen ja ennakoituun kehitykseen nähden.
 

Subscribe
Notify of

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments