Tilintarkastajat

Varsinaisen kokouksen on valittava tilikausittain kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastusta varten tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet, joiden kaikkien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastusta hoitamaan on 20.3.2024 lukien valittu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.