Tee-se-itse korkosuoja

Oman asunnon hankinta on iso taloudellinen päätös. Ehkä kaikkein suurin, joka vastaan tulee. Samalla se on pitkäaikainen sijoitus omaan asumiseen.

Useimmiten asunnon hankinta rahoitetaan pitkäaikaisella asuntolainalla, jonka kuukausittaiseen takaisinmaksuun sitoutuu merkittävä osa käytettävissä olevista tuloista.

Takaisinmaksuerän suuruuteen vaikuttaa olennaisesti lainan määrän ja takaisinmaksuajan lisäksi myös korkotaso. Oman talouden huolellisestakin stressitestaamisesta huolimatta koron nousu voi aiheuttaa ikävän lisäloven käytettävissä oleviin tuloihin.

Korot ovat jo useamman vuoden olleet poikkeuksellisen matalalla tasolla ja pitkällä aikavälillä muutoksia korkotasoon tulee takuulla. Nousevia korkoja vastaan voi suojautua erilaisin menetelmin, joista tavallisimpia ovat korkokatto tai kiinteä korkoon.

Yksinkertaisuudessaan korkosuoja on vakuutus nousevia korkoja vastaan. Suojaamalla lainan koron saa tiedon siitä, kuinka korkeaksi maksuerä voi enimmillään nousta. Näin tulot ja lainanhoitomenot ovat budjetoitavissa. Koron nousulta suojautuminen ei ole kuitenkaan ilmaista. Koron määräytymishetkellä kiinteä korko on tavallisesti vaihtuvaa korkoa korkeampi.

Korkokaton hinta puolestaan määräytyy muun muassa suojan keston ja sovitun maksimikoron perusteella. Sekä kiinteä korko että korkokatto pohjautuvat koronmääräytymishetken korkotasoon ja nousevassa korkoympäristössä ne liikkuvat yhä korkeammalle tasolle.

Korko kannattaa suojata, jos haluaa mielenrauhan koronnousun varalta. Kun korot nousevat, on suojaaminen käytännössä myöhäistä.

Korkosuojan voi käytännössä luoda myös itse. Keino on yksinkertainen – säästäminen.

Ideana on säästää itselleen vararahastoa matalan koron aikana. Yksinkertaisimmillaan voi erillisille lainanhoitotilille siirtää kuukausittain lainan viitekoron ja itse määritetyn maksimikoron euromääräisen erotuksen verran ekstraa kuukausittaisen lainanhoitomenon lisäksi.

Vararahaston alkuunsaamiseksi voi lainalle pyytää pari kuukautta lyhennysvapaata ja ohjata lyhennykset säästöön. Jos (ja kun) korot tulevaisuudessa nousevat, voi lainan takaisinmaksua subventoida kertyneillä säästöistä. Ja mikä parasta, vararahaston säästää itselleen.

Jos ajan myötä käy niin hyvin, ettei vararahastoa tarvinnutkaan lainan takaisinmaksuun, ovat omat rahat vapaasti käytettävissä johonkin muuhun. Esimerkiksi jo kauan suunnitelmissa olleen ulkomaan matkan toteuttamiseen.