Hypon reaktio: Työmarkkinoiden rakoilu tuo tummia pilviä talouteen

”Työllisyysaste notkahti nyt ensi kertaa sitten koronakriisin, kun työllisten määrä putosi peräti 62 000 hengellä vuoden takaisesta ja työllisyysasteen käyrä kääntyi heinäkuussa selvään laskuun. Työpaikkoja on nyt selvästi vähemmän tarjolla etenkin teollisuuden ja kaupan aloilla. Työllisyyden pudotus selittyy nyt liki yksinomaan miesten työllisyyden heikentymisellä, kun teollisuuden ja rakennusalan vaikeudet ovat kasvaneet”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen kuvailee.

Ukrainasta Suomeen saapuneet työllistyneet pakolaiset ovat näkyneet työllisyystilastoissa jo hyvän tovin, mutta väestötilastoissa ukrainalaiset näkyvät selvemmin vasta tänä vuonna. Suomen väestö kasvaakin nyt poikkeuksellisesti maahanmuuton tukemana, mutta samalla avoimien työpaikkojen lukumäärä on laskenut suhdanteen heikentyessä yli neljänneksen vuoden takaisesta.

Kausitasoitettu työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 77,8 prosenttia ja työttömyys 7,2 prosenttia, kun kesäkuussa oltiin 78,0 prosentin työllisyys- ja 7,2 prosentin työttömyysasteessa. Työllisyysasteen ikäryhmä muutettiin helmikuussa 20–64-vuotiaiksi, kun se ilmoitettiin aiemmin 15–64-vuotiaille. Tilastouudistuksen seurauksena työllisyysasteen taso nousi yli neljällä prosenttiyksiköllä.

Tilastokeskus julkaisi samalla tuoreet tiedot uudisrakentamisen kehityksestä. Uusia asuntoaloituksia oli huhti–kesäkuussa yli 30 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kaikkien rakennushankkeiden aloitukset laskivat myös yli 23 prosentilla.

”Uutiset rakennustuotannosta ja rakennusalan näkymistä ovat poikkeuksellisen heikot. Tuotanto-odotukset ovat matalat ja tämän vuoden asuntoaloitukset romahtavat viime vuoden vajaasta 38 000 asunnosta lähelle 20 000 asuntoa. Tämä heikentää Suomen talouskasvua nyt ja ensi vuonna, kun rakennusalan työttömyys ja konkurssit uhkaavat myös kasvaa rakennusinvestointien hiipuessa. Palvelualojen tilanne näyttää kuitenkin teollisuutta ja rakentamista paremmalta. Hypon heinäkuun talousennusteen mukaan kansantalouden investoinnit supistuvat kuluvana vuonna peräti 4 prosenttia ja bruttokansantuotteen kasvukin jää heikon loppuvuoden vuoksi -0,5 prosenttiin. Käynnissä olevia rakennushankkeita saatetaan vielä rutkasti maaliin tänä vuonna ja ensi vuoden alussa, jonka jälkeen asuntotarjonta alkaa supistua samanaikaisesti elpyvän asuntojen kysynnän kanssa, mikä sysää asuntojen hinnat nousuun jo ensi vuonna”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.