Hypon reaktio: Työmarkkinat viilenevät vaisusti, mutta pitkäaikaistyöttömyys piinaa alati

”Työllisyys piti jälleen pintansa lokakuussa ja palkkasummat kasvavat vihdoin elinkustannuksia enemmän, mikä piristää kuluttajia kaamoksen keskellä. Samalla talouskasvu on kääntynyt pakkaselle ja sekä kuluttajat että yritykset näkevät työttömyyden kasvavan tulevaisuudessa. Avoimien työpaikkojen määrä on jo laskenut ja työttömyysaste kohonnut läpi vuoden, mikä kertoo koleammasta työn kysynnästä ja orastavasta epävarmuudesta työmarkkinoilla”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Kausitasoitettu työllisyysasteen trendi oli lokakuussa 78,0 prosenttia ja työttömyys 7,5 prosenttia, kun syyskuussa oltiin 77,9 prosentin työllisyys- ja 7,4 prosentin työttömyysasteessa. Työllisyysasteen ikäryhmä muutettiin viime helmikuussa 20–64-vuotiaiksi, kun se ilmoitettiin aiemmin 15–64-vuotiaille. Tilastouudistuksen seurauksena työllisyysasteen taso nousi yli neljällä prosenttiyksiköllä.

”Työmarkkinoilla huolta herättää uudelleen nousuun kääntynyt pitkäaikaistyöttömien määrä, joka on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa yli 90 000 henkeä ja vastaa yli kolmasosaa kaikista työttömistä. Vaikka olemme nähneet aiemmin korkeampiakin lukuja, on nykyinen määrä suhdannetilanteeseen nähden korkea, kun huomioidaan viime vuosien osaajien kuuma kysyntä ja poikkeuksellisen suuri avoimien työpaikkojen määrä. Voisi siis sanoa, että yllättäen iskenyt koronakriisi aiheutti työmarkkinoille kohtaanto-ongelman ja maksamme yhä kriisin hintaa pitkäaikaistyöttömyyden muodossa”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen kuvaa.