Hypon reaktio: Työllisyyttä ei hevillä tyrmätä

”Työllisyysaste jatkoi yhä itsepintaista nousuaan hivuttautumalla hieman ylöspäin joulukuussa ja pysyttelee yhä vuoden 1990 alun huippulukujen tuntumassa. Kuluttajat ovat jo tovin odottaneet taantuman kynnyksellä käännettä synkempään, mutta sellaista ei ole vielä nähty. Työllisten määrä on itse asiassa historian korkein ja toimii yhä tervetulleena vastavoimana kuluttajien mieliä ja kukkaronnyörejä kiristävälle inflaatiolle”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen huomauttaa.

Kausitasoitettu työllisyysasteen trendiluku kohosi joulukuussa 74,5 prosenttiin ja työttömyys pysyi 6,9 prosentissa, kun marraskuussa oltiin 74,4 prosentin työllisyys- ja vastaavassa 6,9 prosentin työttömyysasteessa.

”Kun elämme epävarmoja aikoja, mutta työvoimapula piinaa samanaikaisesti, on osa-aikatyöstä tullut ikään kuin uusi normaali. Määräaikaiset osa-aikatyösuhteet ovat likipitäen tuplaantuneet korona-ajan pohjalukemista, mutta jatkuvien kokoaikaisten työsuhteiden lukumäärä on kasvanut vain alle viidellä prosentilla siitä, kun ne kääntyivät pohjilta nousuun keväällä 2021. Määräaikaisissa osa-aikasopimuksissa puhutaan yli 50 000 lisätyöpaikasta koronakriisiä edeltävään tasoon nähden, kun jatkuvaa kokoaikatyötä tehdään kuitenkin nyt vain hieman enemmän kuin ennen koronan ja Ukrainassa käytävän sodan värittämää kriisiaikaa. Työmarkkinat reagoivat talouden käänteisiin merkittävällä viiveellä, ja jos kasvuun päästään kiinni jo loppuvuonna, voivat ne selvitä talouden töksähdyksestä yllättävänkin kuivin jaloin”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.