Hypon reaktio: Työllisyys tukee taantuvaa taloutta, mutta rakoilu alkaa rakentamisesta

”Tuoreet tilastotiedot kertovat yhä vahvoista työmarkkinoista, kun työllisyysaste jopa kohosi aavistuksen syyskuussa ja työttömyys pysyi elokuun tasolla. Samaan aikaan rakennusalan ja teollisuussektorin työllisyysodotukset ovat alamaissa ja kuluttajatkin odottavat työttömyyden kasvavan. Jatkossa heikkenevä suhdanne hankaloittaa hallituksen kamppailua työllisyyden tukemiseksi, eivätkä akuutit toimet varainsiirtoveron laskemiseksi kykene yksin kääntämään rakennusalan kurssia nopeaan nousukiitoon”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Kausitasoitettu työllisyysasteen trendi oli syyskuussa 77,9 prosenttia ja työttömyys 7,3 prosenttia, kun elokuussa oltiin 77,8 prosentin työllisyys- ja 7,3 prosentin työttömyysasteessa. Työllisyysasteen ikäryhmä muutettiin viime helmikuussa 20–64-vuotiaiksi, kun se ilmoitettiin aiemmin 15–64-vuotiaille. Tilastouudistuksen seurauksena työllisyysasteen taso nousi yli neljällä prosenttiyksiköllä.

Tilastokeskus julkaisi samalla tuoreet tiedot uudisrakentamisen kehityksestä. Uusia asuntoaloituksia oli kesä–elokuussa yli 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kaikkien rakennushankkeiden aloitukset laskivat liki 30 prosentilla. Poikkeuksellisessa laskussa uusimpaan tilastotietoon täytyy kuitenkin suhtautua aiempaa suuremmalla varauksella ja suurempikin pudotus on mahdollinen.

”Rakennusalan tilanne viilenee talven tullen ja heikkenevä aktiviteetti nakertaa taloutta ja työllisyyttä ensi vuonna. Asuntoja valmistuu yhä enemmän kuin niitä myydään ja uusien asuntojen aloitukset pääsevät elpymään vasta myyntivarastojen purkautuessa. Heikko suhdanne ja nouseva korkokehitys ei ole kuitenkaan kääntänyt asuntorakentamisen jakaumaa maan sisällä, sillä hieman yllättäenkin yhä isompi osuus asuntoaloituksista suuntautuu Helsingin, Tampereen ja Turun seutukuntiin. Suhteellisesti asuntorakentaminen on laskenut eniten suurimpien seutukuntien ulkopuolella. Viimeisimmän vuoden aikana kolme neljästä asunnosta on aloitettu Helsingin, Tampereen ja Turun seutukuntiin, kun muualle maahan on samaan aikaan aloitettu yksi neljäsosa koko maan asuntotuotannosta. Vaikka myyntivarastot ovat kasvaneet suuriksi kasvukaupungeissa, aloitetaan niihin silti vielä aiempaakin isompi osuus koko maan asuntorakennushankkeista”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen korostaa.