Hypon reaktio: Työ tuo taloudellisen turvan yhä ennätyksellisen useille – uuttera uudistuotanto takaa yhä asuntojen tarjonnan

”Vaikka helmikuun tilastouudistus nosti työllisyysastetta myös keinotekoisesti, kannattelevat työmarkkinat maamme taloutta yhä tiukasti. Työllisyysaste on korkeammalla kuin ennen koronakriisin alkua, ja työttömyysaste on pysytellyt maltillisen matalana. Kuluttajien usko talouteen on horjunut kriisien ja markkinamyllerryksen keskellä, mutta kotitalouksien näkemys työllisyystilanteen tulevasta kehityksestä on kuitenkin säilynyt kohtalaisen hyvänä.” Hypon ekonomisti Juho Keskinen avaa.

Kun asuntovelalliset maksavat lainanlyhennyksensä palkkatuloistaan ja korotkin näyttäisivät asettuvan selkeästi pankkien stressitesteissä käyttämän kuuden prosentin tason alle, aiheuttavat kohonneet kustannukset suomalaisille kodinomistajille maksuvaikeuksien sijaan tavanomaisesti pikemminkin niukkuutta. Palkathan paranevat tänä vuonna koviten 15 vuoteen, ja ensi vuonna myös hintojen nousua nopeammin” Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Kausitasoitettu työllisyysaste oli helmikuussa 78,5 prosenttia ja työttömyys 6,8 prosenttia, kun tammikuussa oltiin 78,4 prosentin työllisyys- ja 6,9 prosentin työttömyysasteessa. Työllisyysasteen ikäryhmä muutettiin helmikuussa 20–64-vuotiaiksi, kun se ilmoitettiin aiemmin 15–64-vuotiaille. Tilastouudistuksen seurauksena työllisyysasteen taso nousi yli neljällä prosenttiyksiköllä.

Tilastokeskus julkaisi samalla tuoreet tiedot uudisrakentamisen kehityksestä. Uusia asuntoaloituksia oli marras–tammikuussa yli 43 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Kaikkien rakennushankkeiden aloitukset laskivat myös yli 16 prosentilla.

”Asuntoaloitukset sukeltavat voimakkaasti ja aloitettujen uudisasuntojen määrä uhkaa jäädä tänä vuonna alhaisimmaksi yhdeksään vuoteen. Samalla on syytä muistaa, että valmistuvien asuntojen määrä kasvaa vielä kohisten tämän vuoden aikana, mikä kasvattaa asuntotarjontaa. Valmistumistahti hiipuu vasta ensi vuonna, mikä tukee tuolloin asuntojen hintakehitystä etenkin kasvavilla kaupunkialueilla. Uudiskohteiden runsaudenpula tarjoaa nyt valistuneelle asunnonostajalle myös hyviä mahdollisuuksia, kunhan muistaa perehtyä huolella ostettavan kohteen taloudellisiin tietoihin, mahdolliseen tontinvuokrasopimukseen, rakennusyhtiöön ja mahdollisuuksien mukaan myös taloyhtiön osakasrakenteeseen. Aikaa perehtymiseen, mutta myös neuvotteluvaraa hintaan liittyen, on nyt aiempaa enemmän”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen kuvailee.