Hypon reaktio: kuluttajien luottamus kipuilee yrityksiä enemmän

”Kuluttajien luottamus pysyi pohjilla huhtikuussa, kun kuluttajat näkivät Ukrainan sodan synkentävän etenkin Suomen talouden tulevaisuuden näkymiä. Tilastotiedon mukaan kuluttajat eivät ole vielä koskaan mittaushistoriassa olleet yhtä pessimistisiä Suomen talouden tulevaisuuden näkymistä. Korona-aikana kertyneiden säästöjen ansiosta oman talouden tilanne nähtiin kuitenkin huomattavasti Suomen taloutta paremmaksi”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen kertoo.

Tilastokeskuksen julkaisema kuluttajien luottamusmittari asettui huhtikuussa saldolukuun -11,7, kun se oli maaliskuussa -10,5. Helmikuussa ennen sodan alkua luottamusmittari sai arvon 0,5. Elinkeinoelämän keskusliitto julkisti samalla yritysten luottamusmittarit.

”Nousevien hintojen ja korkojen aiheuttama epävarmuus uhkaa laskea investointeja, mutta Tilastokeskuksen mukaan asunnon ostoaikeet ovat pysyneet tilanteeseen nähden yllättävän vakaina ja toistaiseksi ne ovat laskeneet tilanne huomioiden varsin vähän. Kuluttajista on kuitenkin tullut tarkkaavaisempia ja valikoivampia sodan synnyttämän inflaation seurauksena ja hankintoja punnitaan nyt huolella. Tulevaisuuden inflaatio-odotukset ovatkin nyt kyselytutkimuksen mittaushistorian korkeimmat. Se ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että asunto jätettäisiin hankkimatta, kun tarve hankinnalle syntyy. Asuntomarkkinoiden tunnelma on jäähtynyt, mutta romahdusta ei ole luvassa, kun korkojen odotetaan nousevan tasolle, joka on historiallisesti katsoen vielä maltillinen. Yrityskyselyt kertovat kyllä heikentyneistä talousnäkymistä teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa. Raaka-aineiden hintojen nousu iskee myös rakennusalaan ja teollisuuteen. Luottamusmittarien lasku on kuitenkin huomattavasti vaisumpaa koronakriisin alkuvaiheeseen verrattuna. Palvelualat näyttäisivät selviävän sotatilanteessa pienimmillä vaurioilla, kun koronakriisin haittavaikutukset vähenevät samanaikaisesti. Sodan todellinen talousisku voikin jäädä meillä selvästi luultua pienemmäksi”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.