Hypon reaktio: Inflaation harha vaivaa vielä – hintojen nousu pysähtynyt taantuvassa taloudessa

”Tuoreet hintatiedot vaikuttavat äkkiseltään varsin hyviltä ja kuluttajaa kutkuttelevilta, kun Suomen inflaatio näyttäisi viimein palautuneen jo lähelle tavoitetasoaan. Samaan aikaan Euroopan keskuspankin ohjailemat korot muodostavat yli kaksi prosenttiyksikköä Suomen inflaatiosta. Inflaatio on nyt paradoksaalisen päätösperäistä ja taantuvan Suomen todelliset hintapaineet itse asiassa varsin alhaiset” Hypon pääekonomisti Juho Keskinen varoittaa.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat kohosivat tammikuussa 3,3 prosenttia, kun joulukuussa hinnat nousivat 3,6 prosentilla. Asuinkustannukset nousivat 4,3 prosenttia, mikä selittyy etenkin korkokustannusten nousulla. Asumismenot ovat kuluttajahintaindeksin suurin yksittäinen alaerä, ja ne muodostavat yli neljäsosan kokonaisindeksistä. Tilastokeskus päivitti kuluttajahintojen painorakenteen tuoreimmilla arvioilla vuoden 2023 kulutusmenoista.

Ennakkotieto euroalueen inflaatiosta laski tammikuussa 2,8 prosenttiin, kun Suomen osalta vastaava yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi putosi Eurostatin aiemmin julkaisemissa ennakkotiedoissa 0,7 prosenttiin, mikä oli kaikkien euroalueen maiden alhaisin lukema. Tieto tarkentui tuoreessa Tilastokeskuksen julkaisussa 1,1 prosentin tasolle.

”Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotiedon mukaan hinnat jopa laskivat tammikuussa edelliskuukaudesta, kun asumismenot ilman korkoja, kuten sähkö, kaasu ja muut polttoaineet halpenivat, vaikka kuun alun hetkellinen sähkön hintapiikki hetkauttikin hetkellisesti pörssisähköasiakkaita. Kansalliseen indeksiin sisältyvät asuntolainojen korot selittävätkin selkeää eroa hintaindekseissä. Velattomat ja velkaansa säntillisesti lyhentäneet omistusasujat saavat hyödyn ensimmäisenä, kun korkojen lasku seuraa muiden hintojen hiipumista vasta viiveellä. Korot sisältävä kansallinen kuluttajahintaindeksi voi kiinnostaa asuntovelallista vielä tovin, mutta sen perusteella ei kannata tehdä johtopäätöksiä Suomen taloudesta. Todelliset hintapaineet ja taloustaantuma näkyvät nyt yhdenmukaistetusta inflaatiosta, joka on painunut jo paikoin alle yhteen prosenttiin – ja siis alle keskuspankin euroalueen tavoitteen” Hypon pääekonomisti Juho Keskinen näkee.