Hypon reaktio: Inflaatio kiihtyy yhä – kustannukset kohoavat kuin kasarin kasinotaloudessa

Inflaatio on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 1984 maaliskuun, jolloin elettiin voimakasta nousukautta, kotitalouksien kulutusjuhlat kävivät kiivaana ja palkat paranivat vauhdilla. Nimellispalkat kyllä paranevat nytkin, mutta toisin kuin vajaat 40 vuotta sitten ne eivät vain pysy kuluttajahintojen kyydissä. Kuluttajat köyhtyvät nyt historiallisen paljon, mutta samalla asunnot kuitenkin muuttuvat entistä edullisemmiksi”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 8,1 prosenttia, kun elokuussa hinnat nousivat 7,6 prosentilla. Asuinkustannukset nousivat 9,6 prosenttia, mikä selittyy etenkin lämmityskustannusten ja korjausmateriaalien hintojen nousulla. Asumismenot ovat kuluttajahintaindeksin suurin yksittäinen alaerä, ja ne muodostavat noin neljäsosan kokonaisindeksistä. Asuntolainojen korkomenot kasvoivat peräti yli 40 prosentilla vuoden takaisesta. Ennakkotieto euroalueen inflaatiosta ylsi syyskuussa 10 prosenttiin.

Asuntolainojen korkomenot kääntyivät kasvuun kesäkuussa lähes kahdeksan vuoden laskun jälkeen ja kuluttajahintaindeksissä julkaistut korkomenot nousivat nyt kovemmin kuin koskaan aiemmin. Asuntojen reaalihinnat sukeltavat inflaation vuoksi, vaikka nimellishinnat pysyisivät samana. 1980-luvun lopun kaltaisen hintakuplan vaaraa ei nyt kuitenkaan ole, kun palkkakehitys jää jälkeen inflaatiosta ja asuntojen hinnat eivät pysy palkkojenkaan perässä. Kun keskimääräinen kuluttaja saa palkallaan yhä vähemmän elintarvikkeita, kodinkoneita tai vaikkapa auton renkaita, saa hän kuitenkin palkallaan asuinneliöitä aiempaa enemmän. Kuluttajan ostovoiman kehitys riippuukin viime kädessä siitä, mihin hän kulutuksensa kohdistaa”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen huomauttaa.