Hypon reaktio: Asuntomarkkinoiden alakulo taittuu tasapaksuun vaiheeseen vasta syksyn tullen

”Asuntojen hintojen lasku jatkui yllättävän selkeänä yhä heinäkuussa, mutta syksy tuo tullessaan myös toivoa taaperruksen tasaantumisesta. Kuluttajien asunnonostoaikeet jatkoivat laskuaan elokuussakin ja ovat käytännössä alimmillaan sitten 2000-luvun alun. Tilastot kuitenkin kertovat asuntojen hintahuipun ajoittuneen viime vuoden kesäkuulle, jolloin hintojen laskun asettuminen tulee mitä todennäköisimmin näkymään vähemmän voimakkaina miinuslukuina syksyn hintatiedoissa”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen tähdentää.

Tilastokeskus kertoi asuntojen hintojen laskeneen heinäkuussa vuoden takaisesta. Verrattuna viime vuoteen hinnat laskivat pk-seudulla peräti 10,3 prosenttia, kun koko maassa hinnat hyytyivät 8,0 prosentilla. Tilastokeskus kertoi myös kiinteistönvälittäjien kautta tehtyjen asuntokauppojen sukeltaneen liki 30 prosentilla viime vuodesta.

”Kun alkuvuoden aikana Suomen väestö on kasvanut poikkeuksellisesti jopa lähes 18 000 hengellä, on väkimäärä viiden suurimman kaupungin muodostaman kasvukolmion alueella kohonnut samaan aikaan n. 16 500 asukkaalla. Pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun tammi-heinäkuun väestönkasvu lähenteleekin jo keskimääräisen suomalaisen, niin ikään 18 000 asukkaan kunnan väestömäärää. Oman kodin ostajien kysyntä ei ole kaikonnut, mutta asuntokaupoilla ollaan yhä varovaisia. Suomalaiset ovatkin monelta osin riskin karttajia, mikä näkyy yhä esimerkiksi suurina varallisuuserinä käyttötileillä. Omistusasuja kantaa riskin korkojen ja kustannusten kehityksestä, mutta ostopäätöstään lykkäävä ensiasunnon ostaja kohtaa myös toisen suuntaisen riskin asuntojen hintojen nousukäänteestä tai unelma-asunnon menemisestä sivu suun. Tämä riski on kenties unohtunut, kun mietitään asuntojen hintojen kehityskaarta ja ensiasunnon ostajien keski-iän kasvua väkeä vetävissä kaupungeissa pidemmällä ajalla”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen näkee.