Hypon reaktio: Asuntolainakanta kääntyi laskuun, mikä kertoo kohmeisesta kaupasta

”Asuntokaupan alakulon vuoksi pankkien lainatiskeille ei nyt ole tunkua ja asuntolainakanta on supistunut yhtäjaksoisesti viime joulukuusta lähtien. Huhtikuun tilastot kertovat asuntolainakannan supistuneen myös vuoden takaisesta ensi kertaa sitten vuoden 1997 toukokuun. Lainapääomat lyhenevät nyt hitaammin korkojen nousun vuoksi, mutta suurin selitys lainakannan supistumiseen löytyy kuluttajien epäröinnistä asuntokaupoilla”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi.

Uusien asuntolainanostojen osalta kyseessä oli heikoin huhtikuu sitten vuoden 2002. Kun pankit ovat tehneet stressitestilaskelmat myös nollakorkojen aikaan kuuden prosentin korkojen mukaan, ovat maksuhäiriöt pysyneet asuntolainojen osalta vähäisinä. Lainatilastot kertovatkin eniten epävarmuudesta uuden asunnon hankinnassa.

Suomen Pankki julkisti uudet tiedot asuntolainojen nostoista ja koroista. Tavallisia asuntolainoja nostettiin huhtikuussa 950 miljoonalla eurolla ja sijoitusasuntolainoja 89 miljoonalla eurolla. Asuntolainakanta kääntyi 0,3 prosentin laskuun vuoden takaisesta.

”Suomalaisten asuntovelallisten suosituin 12 kuukauden euriborkorko on kivunnut neljän prosentin tuntumaan – viimeksi vastaavia korkoja on nähty ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Kohonneille koroille emme voi mitään, mutta itse korkomenoihin voi sen sijaan vaikuttaakin, mikäli oma talous sen mahdollistaa. Asuntolainan pääoman lyhentäminen maksuohjelman mukaista lyhennystä suuremmalla summalla on muuttunut rahoitusmarkkinoiden turbulenssissa pitkästä aikaa kannattavaksi sijoitusmuodoksi omaa taloutta turvaamaan. Esimerkiksi 25 vuoden annuiteettilyhenteiselle lainalle nyt tehtävä 1000 euron lisälyhennys tarkoittaisi lopulta yli 650 euron korkosäästöä aiempaan verrattuna, jos korkojen oletetaan pysyvän nykytasolla. Lyhennyksen voi ajatella säästämisenä, jolla lunastaa omaisuutta itselleen nopeammin ja saa samalla myös verovapaan ja tuiki tarpeellisen oman kodin asumishyödyn. Sijoitus omaan kotiin on siten oikeastaan sitä parempi, mitä korkeammalla korot ovat”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen korostaa.