Hypoteekkiyhdistyksen valiokunnat

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta valmistelee varsinaisen kokouksen päätettäväksi esityksen hallintoneuvoston jäseniksi sekä hallintoneuvoston päätettäväksi esityksen hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan, hänen varamiehenään toimivan johtajan ja muiden johtajien nimittämiseksi. Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi nimitysvaliokunnan kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään toimiva johtaja asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Hallintoneuvosto vahvistaa nimitysvaliokunnan työjärjestyksen.

Nimitysvaliokunnan jäsenet 2023

Hannu Hokka, puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Timo Kaisanlahti, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri, työelämäprofessori
Sari Lounasmeri, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Harri Hiltunen, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja

Palkkiovaliokunta

Palkkiovaliokunta valmistelee varsinaisen kokouksen määrättäväksi esitykset hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä hallintoneuvoston määrättäväksi esityksen hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan, hänen varamiehenään toimivan johtajan ja muiden johtajien palkkaeduista. Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallintoneuvoston tarkastajat. Palkkiovaliokunnan työjärjestyksen vahvistaa hallintoneuvosto.

Palkkiovaliokunnan jäsenet 2023

Hannu Hokka, puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Timo Kaisanlahti, varapuheenjohtaja, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri, työelämäprofessori
Mikael Englund, diplomi-insinööri, MBA, FM
Markus Heino, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, toimitusjohtaja