Kokouskutsu 22.1.2016

Kokouskutsu 22.1.2016

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen jäsenet kutsutaan täten Hypoteekkiyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään Helsingissä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttorissa, Yrjönkatu 9, perjantaina 22.1.2016 klo 9 käsittelemään hallituksen esitystä Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.
Hallituksen esitys sääntöjen muuttamiseksi sisältää tarkennuksia Hypoteekkiyhdistyksen harjoittamaa liiketoimintaa koskevaan sääntöjen 2 §:ään.
Sääntömuutosesitystä on käsitelty ensimmäisen kerran Hypoteekkiyhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 21.12.2015.
Hypoteekkiyhdistyksen jäsenen, joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeuttaan, on viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta ennen klo 12 ilmoitettava siitä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.
Jäsenten ehdotukset ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi muiksi asioiksi on annettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.
Asiakirjat ovat nähtävillä yhdistyksen pääkonttorissa.
Helsingissä marraskuun 30. päivänä 2015
Hallitus