Kokouskutsu 21.12.2015

Kokouskutsu 21.12.2015

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen jäsenet kutsutaan täten Hypoteekkiyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään Helsingissä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttorissa, Yrjönkatu 9, maanantaina 21.12.2015 klo 14 käsittelemään hallituksen esitystä Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.
Hallituksen esitys sääntöjen muuttamiseksi sisältää tarkennuksia Hypoteekkiyhdistyksen harjoittamaa liiketoimintaa koskevaan sääntöjen 2 §:ään.
Hypoteekkiyhdistyksen jäsenen, joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeuttaan, on viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta ennen klo 12 ilmoitettava siitä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.
Jäsenten ehdotukset ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi muiksi asioiksi on annettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.
Asiakirjat ovat nähtävillä yhdistyksen pääkonttorissa.
Helsingissä marraskuun 30. päivänä 2015
Hallitus