Suomen Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous 22.3.2023

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen jäsenet kutsutaan täten Hypoteekkiyhdistyksen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään Helsingissä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttorissa, Yrjönkatu 9, keskiviikkona 22. päivänä maaliskuuta 2023 klo 9.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainittuja asioita sekä lisäksi seuraava asia:

  • Toimielinten palkitsemispolitiikan päivittäminen.

Jäsenten ehdotukset varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi muiksi asioiksi on annettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.

Jäsenten ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi on annettava Hypoteekkiyhdistyksen nimitysvaliokunnalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen kokousta klo 12 Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.

Hypoteekkiyhdistyksen jäsenen, joka haluaa käyttää kokouksessa äänioikeuttaan, on viimeistään maanantaina 20.3.2023 klo 12.00 ilmoitettava siitä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttoriin.

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 12 § 2–4 momentissa tarkoitetut osallistumismahdollisuudet eivät ole kokouksessa käytettävissä.

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä Hypoteekkiyhdistyksen pääkonttorissa.

Helsingissä helmikuun 27. päivänä 2023

Hallitus