Onko minulla varaa olla säästämättä?

Lue pääekonomistimme Juho Keskisen mietteitä säästämisestä

Säästäjän ABC – Onko minulla varaa olla säästämättä?

 

Säästämisen tärkeydestä puhutaan paljon, muttei kenties vieläkään riittävästi. Kotitalouksien käteisvarallisuutta on yhä huomattava määrä käyttötileillä ja tämä yli 70 miljardin euron käteiskassa menettääkin arvoaan eniten korkean inflaation oloissa. Summa on iso, kun sille voisi myös saada korkoa talletustililtä, jossa talletuksia ja nostoja ei ole rajoitettu tai vaihtoehtoisesti määräaikaistalletuksen muodossa. Talletuskorot ovat kohonneet pitkän alhaisten viitekorkojen ajanjakson jälkeen, mikä on lisännyt erityisesti määräaikaistalletusten suosiota ja korkotuottoa matalariskisenä sijoitusvaihtoehtona oman talouden turvaksi. Myös määräaikaistalletukset kuuluvat Suomessa talletussuojajärjestelmään, jossa asiakas saa poikkeusoloissakin talletuksensa ja sille kertyneen koron takaisin 100 000 euroon asti.

Myöskään omaan kotiin säästämistä asunto- tai remonttilainaa lyhentämällä ei kannata unohtaa. Lainanlyhennys mielletään usein kulueräksi, vaikka todellisuudessa kyse on säästämisestä, jossa saa kaupan päälle korvaamattoman asumishyödyn. Samalla vapautuu myös vakuusarvoa tuleviin lainatarpeisiin tai asunnonvaihtoon. Säästämisen hyötyjä voi tarkastella yleisesti niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä.

Pitkän aikavälin hyödyt:

  • Säästämisen keskeisin hyöty liittyy korkoa korolle -ilmiöön, joka palkitsee pitkäjänteisen säästäjän ja kasvattaa säästöpottia eksponentiaalisesti ajan kuluessa.
  • Säästäminen mahdollistaa isommat hankinnat ja omien unelmien tai tavoitteiden toteuttamisen.
  • Säästäminen mahdollistaa eläkepäivien suunnittelun ja taloudellisen vapauden. Säästämisen tavoite voi myös toimia lasten tai muun perheen tulevaisuuden tarpeisiin.
  • Säästäminen mahdollistaa omien arvojen mukaisen elämäntyylin ja kulutusvalinnat. Säästö- ja sijoituspäätöksillä voi myös suoraan vaikuttaa vastuullisuuskysymyksiin, kuten kestävän kehityksen edistämiseen tai ihmisoikeuksiin.

Lyhyen aikavälin hyödyt:

  • Säästäminen ja oman talouden suunnittelu tuo turvaa yllättäviltä menoilta, kuten sairastumisen aiheuttamalta tulonmenetykseltä, yllättävältä remonttitarpeelta, kodinkoneen rikkoutumiselta tai yhtiövastikkeiden nousulta.
  • Säästäminen vähentää velanoton ja kalliiden kulutusluottojen tarvetta yllättävissä tilanteissa. Suurempaan velkamäärään liittyy aina myös suurempi riski korkojen, ja siten omien menojen muutoksesta. Korkosuoja tai -katto omalle asuntolainalle on maksullinen vakuutustuote korkojen nousua vastaan, ja sen voi myös korvata kuluitta säästämällä itse pahan päivän varalle.

Talouden suhdanteet vaihtelevat vääjäämättä, ja Suomi on vahvasti kytköksissä paitsi euroalueen myös globaalin talouden muutosvoimiin. Säästäminen ja oman varallisuuden hajauttaminen mahdollisuuksien mukaan eri omaisuuseriin ja alueille tuo turvaa työttömyyden tai lomautuksen kohdalla, elinkustannusten noustessa tai lainakorkojen kohotessa tarkistuspäivän koittaessa. Pitkäjänteinen säästäminen tarjoaa myös vapauden säästää omalla tavallaan ja oman talouden mahdollistamalla summalla. Säästä kuitenkin aina vain sellaiseen tuotteeseen, jonka ymmärrät. Säästämisessä ja sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä.

Kasvattamalla puskuria hyvänä aikana, voi säästämisen tiukempana hetkenä laittaa tauolle ja tasapainottaa omaa elämäänsä myös säästöjä purkamalla. Ilmiö näkyy hyvin suomalaisten kotitalouksien talletuskannan kääntymisenä laskuun, kun korot kohosivat ja inflaatio kiihtyi koronakriisin jälkeen. Samalla suomalaiset ovat kuitenkin selvinneet hyvin asuntolainan lyhennyksistään, kiitos aiemmin säästettyjen puskurien ja kotitalouksien maltillisen velkaantuneisuuden. Globaalin talouden käänteisiin, inflaatioon ja korkoihin on vaikea vaikuttaa, mutta säästämällä niiltä voi suojautua omin toimin ja voimin.

Säästämisessä säännöllisyys on itse säästösummaa tärkeämpää. Mikä voisikaan olla parempi rutiini, kuin kuukausittainen sijoitus omaan tulevaisuuteen.

 

Juho Keskinen, Hypon pääekonomisti

 

Kaikki talletustilimme avataan Hypo-konserniin kuuluvaan talletuspankkiin Suomen Asuntohypopankki Oy:öön.