Ilmoituskanava Eläkesäätiö

ILMOITUSKANAVA, VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN LUOTTAMUKSELLINEN ILMOITTAMINEN

Jos epäilet, että Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiön toiminnassa olisi rikottu lakia, pyydämme ilmoittamaan epäilyistäsi, niin pääsemme tutkimaan ja tarvittaessa korjaamaan tilanteen. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö haluaa toimia asetettujen vaatimusten mukaan ja eettisesti oikein. Jos toiminnassamme havaitaan puutteita, korjaamme tilanteen.

Ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä, joissa ilmoittaja haluaa suojata omaa henkilöllisyyttään ilmoittajansuojelulain mukaisesti, pyydämme ilmoittamaan väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavaan.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteisiin. Asiakaspalautteet voi antaa suoraan Eläkesäätiön toimitusjohtajalle.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Ilmoituksen epäillyistä rikkomuksista voi tehdä ilmoituskanavaan luottamuksellisesti niin, että ilmoituksen tekijän ja mahdollisen ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot sekä tiedot ilmoituksesta pidetään salassa. Ilmoitukset vastaanotetaan ja käsitellään huolellisesti.

Ilmoituskanavan ilmoittajansuojelu perustuu lakiin. Ilmoittajansuojan saamisen edellytyksenä on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa tietojen paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä. Ilmoituskanavaa ei tule käyttää väärien tietojen antamiseen. Ilmoittajansuojelua sovelletaan ilmoituksiin, joissa ilmoitetaan epäillystä finanssialaa koskevan lain rikkomisesta. Ilmoitukset voi koskea esimerkiksi seuraavia lainsäädännön aloja:

  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
  • kuluttajansuoja;
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Anna ilmoituksessa avoimesti tietoja

Ilmoituksessa on hyvä antaa mahdollisimman tarkat tiedot.

Ilmoituksen voi tehdä tästä linkistä: Ilmoituskanava Eläkesäätiö