Hypo-konsernin tammi–maaliskuu 2023

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo-konsernin korkokate kasvoi ja vakavaraisuus
pysyi vahvana


Toimitusjohtaja Ari Pauna:
” Keskittyminen alhaisen riskitason vakuudelliseen asuntorahoitukseen kaupungistuvassa Suomessa
tuottaa edelleen turvaa toimintaympäristön jatkuvista epävarmuuksista huolimatta. Korkokate
ja luottokanta kasvoivat. Vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät vahvoina. Arvonalentumiset
pysyivät edelleen alhaisella tasollaan. Vuosi 2023 on käynnistynyt lupaavasti. Epävarmoina aikoina
erikoistoimijan palvelut ovat kysyttyjä. Asuntorahoitusta haetaan meiltä nyt vahvasti ja vastaamme
kysyntään kattavasti kokonaan uudistetun pankkiteknologiamme tukemana.”

Lue lisää