• Säännöt ja sisäinen valvonta

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan perustana ovat yhdistyksen säännöt sekä laki hypoteekkiyhdistyksistä 8.12.1978/936.

Säännöt

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen säännöt on käsitelty ja hyväksytty Hypoteekkiyhdistyksen kokouksissa 21.12.2.2015 ja 22.01.2016.

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla varmistetaan Hypon tavoitteiden saavuttamista.

Tilintarkastajat

Hypon tilintarkastajat ovat aina Keskuskauppakamarin hyväksymiä.

Talouden seuranta

Taloudellisen raportointiprosessin yhteydessä käytettävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Palkitseminen

Hypon palkitsemisjärjestelmä koostuu toimitusjohtajan ja tämän sijaisen osalta kiinteästä palkasta sekä ohjaus- ja kannustinjärjestelmän perusteella suoritettavasta muuttuvasta tulospalkkiosta.

Varmistustoiminnot

Riskienhallinta, compliance ja sisäinen tarkastus - Hypon varmistustoiminnot.