Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan perustana ovat yhdistyksen säännöt sekä laki hypoteekkiyhdistyksistä 8.12.1978/936.