Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Hypoteekkiyhdistyksen juokseva hallinto tapahtuu voimassa olevien lakien, viranomaisohjeiden ja -määräysten sekä Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta.
Toimitusjohtajan nimittää Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvosto nimitysvaliokunnan esityksestä. Oikeustieteen kandidaatti Ari Pauna (s. 1967) aloitti toimitusjohtajana 1.1.2013. Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi.
Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot julkaistaan Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätöksen liitetiedoissa vuosikertomuksessa. Toimitusjohtaja on hallituksen vahvistaman tulospalkkauksen piirissä. Toimitusjohtajalla on normaali TyEL:n mukainen eläkeoikeus.
Johtoryhmä toimii Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajan vastuulla ja apuna. Hallitus on vahvistanut johtoryhmän kokoonpanon ja sen työjärjestyksen. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen kokouksiin strategisia kysymyksiä, merkittäviä ja periaatteellisia operatiivisia asioita sekä suunnitella, toimeenpanna ja valvoa konsernin jatkuvaa toimintaa. Johtoryhmä päättää Hypoteekkiyhdistyksen sisäisistä toimintaohjeista ja toimintavaltuuksista sekä henkilöstöjärjestelyistä puheenjohtajalle delegoitujen valtuuksien rajoissa. Johtoryhmän erityistehtävänä on myöntää poikkeavia luottoja sille delegoitujen valtuuksien puitteissa.

Johtoryhmän jäsenet 17.8.2019 lukien ovat

Ari Pauna, toimitusjohtaja (s. 1967), puheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti, jäsen vuodesta 2002
Aija Kontinen, talous- ja laskentajohtaja (s. 1963), jäsen vuodesta 2017. Aiemmin jäsenenä vuosina 2004-2014
Mikko Huopio, varatoimitusjohtaja (s. 1968) oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, jäsen vuodesta 2010
Tom Lönnroth, pankinjohtaja (s. 1980), kauppatieteiden maisteri, jäsen vuodesta 2019
Juhana Brotherus, pääekonomisti, (s. 1986), kauppatieteiden maisteri, jäsen vuodesta 2018
Johtoryhmän sihteerinä on toiminut syksystä 2016 alkaen Liisa Alho,  lakimies (s. 1983), oikeustieteen maisteri