Hypo on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin emoyhtiö ja toimiluvallinen luottolaitos. Hypo on asiakasjäsentensä omistama keskinäinen yhtiö. Suomen AsuntoHypoPankki Oy (AHP) on Hypon kokonaan omistama tytäryhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen talletustuotteita, luottokortteja sekä pankki- ja tonttinotariaattipalveluita. AHP on Suomen Talletussuojarahaston ja Sijoittajien korvausrahaston jäsen. Sekä AHP että Hypo toimivat Finanssivalvonnan valvonnassa.

Hypo-konsernin tukkuemissioiden liikkeeseenlaskija on emoyhtiö Hypo. Hypo emittoi joukkovelkakirjalainoja, katettuja joukkolainoja ja debentuureja alta löytyvän kotimaisen ohjelman alla. Katettujen joukkolainojen osalta noudatetaan lain (16.7.2010/688) vaatimusta, jonka mukaan katettujen joukkolainojen vakuuksien kokonaismäärän on nykyarvoltaan jatkuvasti ylitettävä vähintään kahdella prosentilla katetuista joukkolainoista aiheutuvien maksuvelvoitteiden yhteenlaskettu nykyarvo. Lisäksi Hypo sitoutuu jatkuvasti ylläpitämään joukkolainarekisterissä ylivakuutta, joka riittää täyttämään S&P:n ’AAA’ rating-tason vaatimuksen.

 JVK-ohjelma

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman vahvistettu, vuosittain päivitettävä ohjelmaesite sekä liikkeeseen laskettujen emissioiden lainakohtaiset ehdot löytyvät alla olevista linkeistä.

 Sijoittajamateriaalit

Covered Bond sijoittajamateriaalit

Issuer Rating

Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings (S&P) nosti 26.4.2017 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lyhytaikaisen luottoluokituksen tasolle ‘A-2’ tasolta ‘A-3’. S&P vahvisti 14.9.2017 Hypon pitkäaikaisen luottoluokituksen tason ‘BBB’ sekä luokituksen vakaat näkymät.

Ylläolevia dokumentteja ei saa jakaa edelleen ilman erillistä lupaa.

Covered Bond Rating

Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings (S&P) antoi  28.6.2017 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen samalla päivämäärällä toteutetulle EUR 250 miljoonan katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskulle ‘AAA’ luottoluokituksen vakain näkymin. Aiemmin 30.5.2017 S&P vahvisti Hypon liikkeeseen laskemien katettujen joukkolainojen jvk-ohjelmalle ja siihen liittyville liikkeeseenlaskuille ‘AAA’ luottoluokituksen vakain näkymin.

Ylläolevia dokumentteja ei saa jakaa edelleen ilman erillistä lupaa.

 Muu materiaali