Hypo on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin emoyhtiö ja toimiluvallinen luottolaitos. Hypo on asiakasjäsentensä omistama keskinäinen yhtiö. Suomen AsuntoHypoPankki Oy (AHP) on Hypon kokonaan omistama tytäryhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen talletustuotteita, luottokortteja sekä pankki- ja tonttinotariaattipalveluita. AHP on Suomen Talletussuojarahaston ja Sijoittajien korvausrahaston jäsen. Sekä AHP että Hypo toimivat Finanssivalvonnan valvonnassa.

Hypo-konsernin tukkuemissioiden liikkeeseenlaskija on emoyhtiö Hypo. Hypo emittoi joukkovelkakirjalainoja, katettuja joukkolainoja ja debentuureja alta löytyvän kotimaisen ohjelman alla. Katettujen joukkolainojen osalta noudatetaan lain (16.7.2010/688) vaatimusta, jonka mukaan katettujen joukkolainojen vakuuksien kokonaismäärän on nykyarvoltaan jatkuvasti ylitettävä vähintään kahdella prosentilla katetuista joukkolainoista aiheutuvien maksuvelvoitteiden yhteenlaskettu nykyarvo. Lisäksi Hypo sitoutuu jatkuvasti ylläpitämään joukkolainarekisterissä ylivakuutta, joka riittää täyttämään S&P:n ’AAA’ rating-tason vaatimuksen.

 JVK-ohjelma

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman vahvistettu, vuosittain päivitettävä ohjelmaesite sekä liikkeeseen laskettujen emissioiden lainakohtaiset ehdot löytyvät alla olevista linkeistä.

 Sijoittajamateriaalit

Covered Bond sijoittajamateriaalit

2019

2018

Vanhemmat materiaalit löytyvät Arkistosta

Issuer Rating

Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings (S&P) julkaisi 26.8.2019 vuosittaisen raporttinsa Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä. Pitkäaikainen luottoluokitus on ‘BBB’, lyhytaikainen ‘A-2’, ja luokituksen näkymät vakaat.

Ylläolevia dokumentteja ei saa jakaa edelleen ilman erillistä lupaa.

Covered Bond Rating

Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings (S&P) vahvisti 4.9.2019 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen liikkeeseen laskemien katettujen joukkolainojen ‘AAA’ luottoluokituksen vakain näkymin. Vahvistus seuraa liikkeeseenlaskuihin liittyvän vastapuoliriskin arviota, joka perustuu S&P:n maaliskuussa 2019 julkaisemiin uusiin vastapuoliriskin arviointikriteereihin.

Ylläolevia dokumentteja ei saa jakaa edelleen ilman erillistä lupaa.

 Muu materiaali