Hypo Lainaturva

Hypo Lainaturva on vakuutus, joka auttaa lainanlyhennysten maksamisessa jos sairastut tai jäät työttömäksi. Kuolintapauksen sattuessa jäljellä oleva laina maksetaan pois. Saat turvan joko yksilöturvana tai pariturvana yhdessä lainakumppanisi kanssa.

Miksi Lainaturva?

 • Turvaa lainan takaisinmaksun kun elämä ei sujukaan suunnitellusti
 • Turvaa taloudellisen tilanteen ja luottokelpoisuuden
 • Auttaa säilyttämään saavutetun elintason ikävistä yllätyksistä huolimatta
 • Suojaa säästöjä ja vakuutena olevaa omaisuutta: ei tarvitse myydä omaa kotia vaikeassakaan elämäntilanteessa
 • Antaa aikaa asioiden järjestelyyn ja mahdollisuuden keskittyä vahinkotilanteessa olennaisimpaan (esim. uuden työpaikan etsimiseen tai paranemiseen)
 • Työttömyys- ja sairauslomatapauksissa tulotaso laskee lähes puolella ja Kelan sairauspäiväraha/työttömyyspäiväraha tarjoavat vain minimiturvan
 • Turvaa takaajien asemaa
 • Ei poissulje muita vakuutuskorvauksia, vaan täydentää vakuutusturvaa (esim. henkivakuutusta)
 • Voi liittää sekä uuteen että vanhaan lainaan
 • Vakuutus- ja korvauskäsittely tapahtuu Suomessa 

Mitä lainaturva kattaa?

Laaja lainaturva

Suppea lainaturva

Palkansaaja

 • Tilapäinen työkyvyttömyys (=sairausloma)
 • Työttömyys
 • Tapaturmainen pysyvä haitta
 • Kuolema
 • Tapaturmainen pysyvä haitta
 • Kuolema

Yrittäjä

 • Tilapäinen työkyvyttömyys (=sairausloma)
 • Vakava sairaus (7 sairautta)
 • Tapaturmainen pysyvä haitta
 • Kuolema
 • Tapaturmainen pysyvä haitta
 • Kuolema

Lainaturvan saamisen edellytykset

Laajan Lainaturvan saaminen edellyttää, että vakuutettu

• on 18–59-vuotias

• on terve

• on ollut jatkuvasti työssä ja työ- tai virkasuhteessa tai harjoittanut yritystoimintaa 6 viime kuukauden ajan, ja tämä jatkuu edelleen

• ei ole tietoinen odotettavissa olevasta lomautuksesta tai työttömyydestä.

Suppean Lainaturvan saaminen edellyttää, että vakuutettu

• on 18-59-vuotias

• on terve.

Terveellä tarkoitetaan tässä yhteydessä, että vakuutetulla tällä hetkellä ei ole mitään vaivaa, vammaa, tautia, tai kroonista tai ajoittaista sairautta, eikä tämä ole hakeutunut niiden takia lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ei ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta, eikä ole poissa ansiotyöstä tapaturman, sairauden tai vamman takia.

Mikäli vakuutettava luoton määrä ylittää 85 000 € tai vakuutuskausi 15 vuotta, edellytetään lisäksi, ettei vakuutettu ole koskaan sairastanut aivoverisuonisairautta, sydäninfarktia tai syöpää.

Lääkärinhoito tarkoittaa mm. jatkuvaa lääkehoitoa, sairaalahoitoa ja lääkärissäkäyntejä. Sairauksilla ei tarkoiteta tavanomaista vilustumista, vatsakipuja tai muita tilapäisiä ja lyhytaikaisia vaivoja.

Hypo vakavan sairauden turva

 • varmistat hyvän hoidon ja turvaat toimeentulosi sairastuessasi vakavasti
 • korvaus on valitsemasi vakuutusmäärän suuruinen (20 000, 30 000 tai 40 000€)
 • korvaus on verovapaa, eivätkä siihen vaikuta lakisäätei­set korvaukset tai muut mahdolliset vakuutuskorvaukset