Asunnonostokyky kasvaa tasapuolisemmin, kun ASP-säästöjen lähteitä ei rajoiteta

05:55

ASP- tilin ikäraja laskee, mutta lakiesitystä valmistelevan ministeriön mukaan rippilahjoja tai muita vastaavia tilille ei edelleenkään saisi säästää asp-tilille. Yli 15-vuotias mutta alle 18-vuotias saisi säästää vain omalla työllään hankkimiaan varoja. Yli 18-vuotiaan tilille sen sijaan voisivat isovanhemmat ja vanhemmat lahjoittaa nuoren puolesta varoja – kuten ovat voineet tehdä tähänkin asti. Eikä ole ollut mikään ongelma kenenkään mielestä. Ministeriön mukaan yhteiskunnan etu kuitenkin vaatii alle 18-vuotiaiden säästämismahdollisuuksien rajoittamista. Ministeriön mukaan säästämisen on oltava omatoimista.

Enemmistö 15-vuotiaista ei liene niin omatoimisia, että ajattelisivat ihan itse ryhtyä asuntosäästäjäksi. Yhteiskunnan edun mukaista kuitenkin olisi, että mahdollisimman moni miettisi jo varhain asumisen ratkaisujaan pidemmällä tähtäimellä ja parantaisi mahdollisuuksia oman kodin hankintaan mahdollisimman varhain. Vaikka sitten vähän kummien ja mummien pakottamana, kun tavaralahjojen sijaan karttuisi asp-tilin saldo.

Asp-säästämisen ikärajan laskeminen on tarpeellista ja perusteltua, jotta asunnonostokykyä olisi tulevina vuosina myös nuorilla, joiden vanhemmat eivät voi tukea lapsensa ensimmäisen asunnon hankintaan. Varakkaiden perheiden lapset ovat saaneet vanhemmiltaan tukea ensiasunnon ostoon tähänkin asti ja saavat jatkossakin, riippumatta siitä, millainen on tulevan lakiuudistuksen sanamuoto.

Tarvitsemme asp-lainsäädännön, joka mahdollistaa asuntosäästämisen kaikille. Ennakkosäästämistä ja siihen kannustamista tarvitsemme asuntolaina- ja asuntomarkkinoiden vakauden säilyttämiseksi. Tämän on lainsäätäjäkin todennut säätämällä ensi vuonna voimaan tulevan lainakaton. Oman kodin hankinnassa on jatkossa oltava omia säästöjä mukana.

Nämä tarpeet edellyttävät, ettei asuntosäästämiseen käytettäviä varoja tarpeettomasti rajata. Varsinkin, kun nyt ehdotettu rajaus koskisi vain nuorimpia asp-säästäjiä ja sen valvominen olisi käytännössä mahdoton tehtävä.

Sitä paitsi, eikö hallituksen pitänyt purkaa turhaa sääntelyä, ei lisätä sitä?

Kirjoittaja on Hypon varatoimitusjohtaja.

Kommentit: 20 kpl
 1. RET says:

  ASP on verotuettu säästämismuoto. ASP-säästöjen koroista kun ei peritä veroa, muista korkotalletuksista poiketen. ASP-järjestelmän ideana on ollut mahdollistaa asunnon hankinta sellaisillekin, joille se ei muutoin onnistu. Tavoite omatoimisuudesta liittyy ilmeisesti siihen, ettei haluta sellaista tilannetta, jossa 15-vuotiaina verotuettuina ASP-säästäjinä olisivat lähinnä sellaiset nuoret, joille joku varakkaampi taho on rahaa lahjoittanut, ja jotka pystyisivät muita samanikäisiä herkemmin ostamaan asunnon ilman ASP-järjestelmääkin.

  ASP-lakiesityksessä kysymyksiä herättää se, että informoidaanko riittävästi siitä nykylaissa olevasta ehdosta, että saadakseen täyden ASP-edun täytyy asunto ostaa ASP-säästämisen aloittamisen jälkeisestä vuodesta lähtien viiden vuoden sisällä. Sen ylittävällä säästöajalla nimittäin menettää lisäkorot. Juuri säästöajan loppuvaiheessa olisi isoimmat pääomat, joille korkoa voisi kertyä. Nuori, jonka tulot eivät ole kovin isot, ei 15-vuotiaana vielä kauheasti ehdi varoja ASP-tilille kerryttää, ja reilun 5 vuoden määräaika voi tulla vastaan ennen asuntoa. Asiasta on lisää tekstiä täällä:

  http://www.ret.fi/kommentit/asp-15-vuotiaana/

 2. Valtiovalta on ihan pihalla elämästä? says:

  Todella ihmeellinen laki”uudistus”, joka todellakin lisää ja monimutkaistaa jo olemassa olevaa (ja paljon parempaa) käytäntöä.
  Toivottavasti esitetyn kaltaista muutosta ei tule.
  Teini-ikäinen 15v on koululainen, ei asuntosäästäjä!

 3. Tea Usvasuo says:

  ASP-järjestelmän yhtenä keskeisenä lähtökohtana on alusta alkaen ollut pyrkimys edistää omatoimista ja pitkäaikaista asuntosäästämistä. Jos nuori pystyy tällaiseen säästämiseen, sujuu todennäköisesti lainanhoitokin ongelmitta.
  ASP-talletusten edut – korko, lisäkorko ja verovapaus – ovat verraten hyvät. Ilman rajauksia nuoren nimissä olevalle ASP-tilille saattaisi siirtyä vanhemmilta, isovanhemmilta tai muilta saatuja lahjoitusvaroja ilman, että nuoren tarvitsisi välttämättä säästää itse ollenkaan. Tällainen voisi johtaa ASP-järjestelmän väärinkäyttöön ja jopa sen rapautumiseen. Järjestelmän tarkoitus ei ole antaa mille tahansa pääomalle markkinoita parempaa tai turvallisempaa tuottoa.
  Tarkoitus on säilyttää menettelyt keveinä. Kun ASP-tili avataan, sopivat pankki ja asiakas talletuserien määrästä ja suuruudesta. Tässä yhteydessä selvitetään, kuinka paljon nuori voi omatoimisesti säästää. Mitään valvontamekanismia ei ole tarkoitus perustaa. Lähtökohtana on – kuten kaikissa muissakin sopimussuhteissa – se että sopimuksen osapuolet, tässä tapauksessa pankki ja ASP-asiakas toimivat rehellisesti ja lainmukaisesti.

 4. Naivia luuloa? says:

  Ja miten tuota sitten valvotaan, ettei isovanhempien, kummien tai sukulaisten lahjoitusrahoja päädy ASP-tilille?

  ” Ilman rajauksia nuoren nimissä olevalle ASP-tilille saattaisi siirtyä vanhemmilta, isovanhemmilta tai muilta saatuja lahjoitusvaroja ilman, että nuoren tarvitsisi välttämättä säästää itse ollenkaan. ”

  Näin on aina ollut ja tulee aina olemaan.
  Miten lainsäätäjä (tai kukaan) voi luulla, etteivät ASP-säästäjät saa jo nykyisin säästörahansa enimmäkseen varakkailta vanhemmiltaan, tai siirrä alle 18v saatujaan rahojaan aikanaan ASP-tilille.

  Pikemminkin on hyvin outoa, jos joku alle 30v pystyy ostamaan asunnon 100% omilla rahoillaan pääkaupunkiseudulla!

 5. Elli Reunanen says:

  Kiitos kommentista, Tea Usvasuo. Edelleen kyllä ihmettelen pelkoa järjestelmän väärinkäytöstä ja rapautumisesta. Tähänkin asti ovat vanhemmat tai isovanhemmat voineet laittaa asp-tileille säästösummia, vaikkapa valmistujaislahjan, varsinaisen asp-tilin tilinomistajan puolesta – toki pitänyt noudattaa mm. lahjan antamisesta säädettyjä lakeja. Muuttuisiko tilanne olennaisesti, jos tämä olisi mahdollista myös 15 – 18 -vuotiaiden säästäjien kohdalla? Mielestäni ei enkä usko järjestelmän rapautuvan, vaikka alle 18-vuotiaidenkaan säästämismahdollisuuksia ei lainsäädännöllä rajattaisi.

 6. matti inha, rahoitusneuvos says:

  Kyllä nyt Tea Usvasuo näkee mörköjä uudistuksessa. Miten ihmeessä ikärajan lasku ilman uusia kummallisia rajoitteita voisi järjestelmää rapauttaa. Ei nuoren asp-tilille voida panna muita varoja kuin niitä, joita ko. tilinomista aikoo ja saa käyttä asunnon ostoon itselleen. Jos nuori 15 vuotta täytettyään sanoo kummeilleen, isovanhemmilleen ym että haluan myös pitkäjänteisesti säästää omaan asuntoon, rippi-, joululahja, synttäri ja stuidulahjat voi ohjata asp-tilille, tarpeettoman krääsän ostamisen sijasta, mitä pahaa siinä on ja miten se rapauttaa systeemiä. Mitä pitempi säästöaika, sitä helpommin tavoite täyttyy. Siksi ikärajan lasku on hyvä. Ja turhat rajoitekummallisuudet pois.

 7. Ari Pauna, toimitusjohtaja says:

  Kaupungistuvan Suomen haasteiden hallinta vaatii omarahoitusosuuden kasvattamista, jotta asunto- ja asuntolainamarkkinat ovat vakaat. Nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että ennakkosäästämisestä tehdään tarkoituksellisesti ja periaatteellisesti vaikeaa, jotta kaupungistuminen hidastuisi ja jotta korporaatiovuokra-asumisen asema vahvistuisi entistä enemmän omaehtoisen kaupunkilaisen omistusasumisen kustannuksella. Omistusasumisen taso on jo nyt Helsingissä vain 47 prosenttia ja suunta ollut viime vuodet jatkuvasti alaspäin. Tämän hallituksen toimet näyttävät johtavat entistä jyrkempään laskuun erityisesti kaikenikäisten pieni- ja keskituloisten kotitalouksien (sinkut ja dinkut) ja pieni- ja keskituloisten kotitalouksien lasten näkökulmasta. Ehdotettuja säästörajoituksia ei tule toteuttaa ja samalla on huolehdittava myös siitä, ettei ASP-järjestelmän korkokannustimet muutu vahingossa antikannustimiksi (lisäkorkoehto). Parempaan Asumiseen. Turvallisesti. Hypo A

 8. Roskataloutta says:

  Omistusasuminen pitäisi tehdä kannattamattomaksi.

  Suomalaisten raha laitetaan seiniin, kun sen pitäisi mennä kulutukseen.

 9. Roskatalous kakkonen says:

  Mitähän muita syitä omistusasumisen pieneen määrään Helsingissä mahtaa löytyä kuin se, että ei olla saatu vielä lapsia asuntosäästäjiksi? Porvarien mielestä tietysti ihmisten pitäisi saada asunto vanhemmiltaan ilman omaa säästöosuutta. Edellisen kanssa olen samaa mieltä, että omistusasuminen pitää tehdä kannattamattomaksi, rahanvallan ahneudelle ei ole loppua ja sen orjana ei tarvitse joutua lähes koko ikäänsä elämään.

 10. Pankkiiri says:

  Omistusasuntojen pieni määrä Helsingissä; olet siis sitä mieltä, että vuokra-asuntoja on Helsingissä enemmän kuin omistusasuntoja. Mistähän olet tuollaisen tilastotiedon saanut?

 11. Motiivi tälle muutokselle says:

  ASP tilin korko on kiinteä + lisäkorko (esim. 4 %). Huom. lisäkorkoa maksetaan talletuksen alkamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta vuodelta. Siis jos aloittaa säästämisen 15 vuotiaana niin tämä lisäkorko loppuukin kun täyttää 20 vuotta. Siis sitten palataan pienelle korolle. Mitä hyödyttää 15 vuotiaan lapsen hankkimat muutama satanen kuukausittain lisäkorossa, ei mitään. Vain rikkaiden lapset saatuaan vanhemmilta kunnon rahat joka kuukausi laittavat 15 vuotiaan lapsensa ASP-tilille riittävästi rahaa, hyötyvät lisäkorosta (siis lapsen 15 – 20 vuoden ajan). Nyt on menossa taas juksaus jota tavan kansa ei ymmärrä.

 12. Juhana Brotherus, pääekonomisti says:

  Pankkiiri: Itseasiassa tuoreiden tilastojen mukaan Helsingissä asuntokunnista enää 46% asuu omistusasunnoissa, vuokralla asuu 48% ja loput asumisoikeusasunnoissa ym. Tilastokeskuksen julkaisut ovat kaikille avoimia: http://bit.ly/1OFA5ZL

 13. Huijausta kerrakseen says:

  Ei mitään järkeä tässä uudistuksessa. Hyötyjät ovat hyvätuloisten lapsia ainoastaan. Eli jos tällainen uudiatus tehdään, on lapsilisät otettava ehdottomasti pois näiltä asuntosijoittajilta. 15-vuotiaalle on töitä vain perheyrityksissä tai tuttujen yrityksisssä.
  On muistettava, että jos tällaisia uudiatuksia twhdään, niin niiden on oltava mahdollisia kaikille 15-vuotta täyttäneille. Nyt esim ne perheet, jotka ovat riippuvaisia toimeentulotuesta….niiden perheiden lapset eivät voi säästää yhtään mitään ja tienatakin voi vain 150€/perhe kuukaudessa. Kaikki tienattu raha menee perheen elättämiseen, olipa sen tienannut 15-vuotias koululainen tai työtön aikuinen keikkatyöstä. Epäkohta on jo nyt järjetön. Siksi tuollaisia uudiatuksia ei missään nimessä saisi toteuttaa. Ja nykyisiä lahjoituskriteereitä pitäisi ehdottomasti kiristää.

 14. tätä taas tämäki says:

  Taas on keksitty vain hyvätuloisia suosiva järjestelmä, kellä nyt sattuu olemaan esim. perheyritys, niin saa ympättyä omat rahat sijoituksena lapsen kautta maksaen, keräten mukavasti lisäkoroilla..

  Että aivan oikeutetusti miettii väärinkäytöksiä mutta ne koskevat varakkaita, mitkä helposti 18 täyteen tultua lykätä loput säästötavoitteesta tilille, saadakseen maksimi korot..

 15. Hande says:

  Maatalousyrittäjien lapset voivat tilalla ” ansaita ” verovapaasti tuhansia euroja 15 – vuotiaasta asti ja Ne rahat saa kyllä laittaa asp-tilille , kepulaisten jälki näkyy tässäkin.

 16. Caveat_emptor says:

  Hypo on tässä ehdottomasti oikealla asialla.

  Omarahoitusosuuksien ja nimenomaan VELATTOMAN asuntovarallisuden kasvattaminen olisi tärkeää sekä asuntomarkkinoiden että koko kansantalouden vakauden kannalta.

  Asunnonostokykyä tulisi pyrkiä nostamaan säästämismahdollisuuksia parantamalla, ei kotitalouksien velkaantumiseen kannustamalla.

  Valmistelevan ministeriön jokseenkin epätoivoinen yritys estää asuntosäästäjien “eriarvoistuminen” varallisuuden perusteella on suorastaan surkuhupaisa. Varakkaat ja vähävaraisemmat eivät ole ikinä olleet, eivätkä tule koskaan olemaan, “tasa-arvoisia” asuntomarkkinoilla. Eivät myöskään autokaupoissa tai ruokaostoksilla.

  Samaa änkyrä-vasemmistolaista ideologista utopiaa käytettiin argumenttina myös ns. lainakaton torppaamiseen – verrattoman ironisesti asuntomarkkinoilla saalistavien pääomapiirien toimesta – ja kansantalouden näkökulmasta tärkeä vakausinstrumentti saatiinkin vesitettyä lähes hyödyttömäksi.

  Nyt pelko “väärinkäytöstä” uhkaa vesittää ASP-järjestelmän muutoksen joka päätavoitteensa (lisää rahaa sakkaaville asuntomarkkinoille) ohella toisi myös kansantalouden kannalta positiivisia vaikutuksia.

  Esitettyjen rajoitusten valvonta olisi sitäpaitsi mahdotonta, ja kannustaisi muunlaiseen kikkailuun. Kuinka vaikeaa varakkaille muka olisi järjestää kupeidensa hedelmille “ansiotuloja” jotka sitten talletettaisiin ASP-tilille (karkit ja pleikkarit ostetaan toki erikseen, eri “momentilta”).

  Sitäpaitsi, mistä lähtien oman jälkikasvunsa edellytysten parantaminen, mukaan luettuna taloudellisella tuella, on ollut paheksuttavaa? Mielestäni pikemminkin paras syy ylipäätään pyrkiä hankkimaan varallisuutta.

 17. Ossaus says:

  ASP mahdollisuus on rajoitettava vain pieni tuloisten ja vähävaraisten lapsille eikä lainkaan antaa mahdollisuutta rikkaille vedättää tässäkin veronmaksajia.

 18. Pirjo says:

  Outoa kun 15 v. voisi olla asuntosäästäjä, mutta ei saisi tallettaa saamiaan sp-ym lahja rahojaaan. Mistäpä sitten 15 v. repii rahat? kun ei ole vielä työiässäkään. Olen aina opettanut perilliselleni, että kaikki säästö on säästöä.

 19. rikuu says:

  Eiköhän tämä ole laillistetua veronkiertoa eihän 15v lapsella ole
  rahaa edes mopon bensan ostoon saati sitten suntosäästäjäksi.

 20. arskavaan says:

  Miten se on yhteiskunnalle hyväksi? Tuo rahahan on kulutuksesta pois ollessaan säästöissä, vaikka meneekin pankin kautta kiertoon.

  Tuollaista jos väittää niin ottaa kantaa myös siihen onko välitön kulutus huonompi asia kuin säästäminen ja asunnon ostaminen myöhemmin. Mitä enemmän siihen on käyttää rahaa sitä kalliimpia niistä tulee..

Kommentoi